IPN Ka 893/2

IPN Ka 893/2

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Fond/Collection
Record identification
IPN reference number
IPN Ka 893/2
File description
Title

Pisma, wiersze z okresu stanu wojennego i walki z systemem komunistycznym poświęcone m.in. pamięci zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki; relacja (maszynopis) dot. pacyfikacji Kopalni „Wujek”; fragment regulaminu komisji zakładowej; odpisy, kopie dokumentów na temat strategii walki władz z Kościołem katolickim i niezależnymi związkami oraz dotyczące nadużyć przedstawicieli władz PRL

Dates
Starting date
1981
Closing date
1984
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1