IPN Gd 1204/18

IPN Gd 1204/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1204/18
Opis zawartości
Tytuł

Wiadomości. Tygodnik NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze, nr 15 (144) z dnia 21-04-1985 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania