IPN Ka 865/101

IPN Ka 865/101

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 865/101
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego/skazanego dot. Pytlik Ryszard, imię ojca: Jan, ur. 12-01-1943 r., skazanego za to, że w styczniu 1982 r. wspólnie z innymi założył, a od kwietnia 1982 r. kierował związkiem, którego istnienie miało pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, tj. za czyn z art. 278 § 2 kk. Aresztowany dnia 09-12-1982 r., skazany dnia 19-05-1983 r. Przetrzymywany w Areszcie Śledczym w Katowicach od dnia 09-02-1983 r. do zwolnienia w dniu 20-05-1983 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1