IPN Ka 454/17

IPN Ka 454/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 454/17
Opis zawartości
Tytuł

Uchwała przedstawicieli jednostek terenowych MO woj. katowickiego podjęta w dniu 20 maja 1981 r. na zebraniu w Komisariacie V MO w Katowicach-Szopienicach oraz protokoły z narad partyjno-służbowych odbytych w KMMO w Czeladzi dot. m.in. postulatu utworzenia związku zawodowego funkcjonariuszy MO oraz aresztowania sierż. Henryka Sepielaka

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
10