IPN Ka 824/12

IPN Ka 824/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ka 824/12
Sygnatura wytwórcy
118/11/5
Opis zawartości
Tytuł

Spisy zdawczo-odbiorcze dot. akt przekazywanych z Działu Ochrony do Kancelarii Tajnej Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz protokoły brakowania dokumentacji niejawnej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1