IPN BU 3616/3

IPN BU 3616/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3616/3
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dot. twórczości literackiej w tym związane z wystawieniem sztuki "Sztuba" w teatrach w Łucku i Splicie za 1933 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1933
Data końcowa
1933
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Prasa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
7
Miejsce przechowywania