IPN Gd 1121/13

IPN Gd 1121/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1121/13
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. działalności Koła Wychowanków Polskich Szkół Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku za lata 1960-1986 (korespondencja, protokoły z zebrań, listy obecności, programy obchodów rocznic, faktury, zaproszenia, życzenia, podziękowania, formularze arkuszy informacyjnych, sprawozdania z działalności)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1960
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania