IPN Gd 1121/12

IPN Gd 1121/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1121/12
Opis zawartości
Tytuł

Dokumenty dot. działalności Koła Wychowanków Polskich Szkół Handlowych Macierzy Szkolnej w Gdańsku za lata 1957-1959 (korespondencja, biuletyny informacyjne, regulamin Koła, zaproszenia, życzenia, podziękowania, protokoły z zebrań, listy obecności, spisy członków, preliminarze kosztów)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1957
Data końcowa
1959
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania