IPN Gd 1113/4

IPN Gd 1113/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1113/4
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność” w Gdańsku: Nasz Czas, nr 87 z 1989 r.

Opis

Egzemplarz zdekompletowany: s. 3-4

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania