IPN Gd 1113/5

IPN Gd 1113/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1113/5
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Informacyjny NSZZ „Solidarność” Stoczni im. Komuny Paryskiej w Gdyni, nr 12 (74) z grudnia 1990 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania