IPN Gd 1113/1

IPN Gd 1113/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1113/1
Opis zawartości
Tytuł

Ulotki Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” z dnia 05-03-1985 r. i Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 20-03-1985 r., zawierające żądania podwyżek płac i wzywające do zorganizowania wieców protestacyjnych na terenie zakładów pracy w dniu 01-04-1985 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1985
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania