IPN Gd 1121/15

IPN Gd 1121/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1121/15
Opis zawartości
Tytuł

Maszynopis artykułu: Szkolnictwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku

Opis

Przedruk z: Ars historica, Poznań 1976

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
27
Miejsce przechowywania