IPN BU 2860/14

IPN BU 2860/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2860/14
Dawna sygnatura
IJPA 701/021/14
Opis zawartości
Tytuł

Broszury i ulotki jubileuszowe z okazji 10 -lecia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA (1953-1963).

Opis

Zawiera m.in.: broszury i ulotki jubileuszowe z okazji 10-lecia istnienia Koła nr 29 w Maspeth NY (USA), Koła nr 35 w Newark NY (USA), Koła nr 16 w Albany NY (USA); Pamiętnik z okazji uroczystości poświęcenia Sztandaru Koła nr 39 im. Generała K. Sosnkowskiego w Brooklyn NY (USA); opracowanie pt. "Fundacji Sztandarów PSZ na Obczyźnie" (zebrał i opracował ppłk. Tadeusz Białostocki); materiały z 5 Zjazdu Krajowego SPK (31-08, 01 - 02-09-1963 r.) w Chicago. Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1960
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
225
Miejsce przechowywania