IPN BU 2860/2

IPN BU 2860/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2860/2
Dawna sygnatura
IJPA 701/021/2
Opis zawartości
Tytuł

Dane statystyczne i organizacyjne dot. Stowarzyszenie Polskich Kombatantów z lat 1945-1948.

Opis

Oryginał jednostki archiwalnej znajduje się w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
36
Miejsce przechowywania