IPN BU 3686/5

IPN BU 3686/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3686/5
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja służbowa Stanisława Rudzińskiego z Dyrekcją Związku Miast Polskich.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1939
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
5
Miejsce przechowywania