IPN BU 3686/4

IPN BU 3686/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3686/4
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja prywatna: tekst przysięgi dla żołnierzy Sił Zbrojnych w Kraju, korespondencja, odpisy grypsów więziennych.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
14
Miejsce przechowywania