IPN BU 3306/1

IPN BU 3306/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3306/1
Dawna sygnatura
Opis zawartości
Tytuł

Kartoteka osobowa wschodnich robotnic przymusowych z m. Greussen, okręg Turyngia ubezpieczonych w Powszechnej Kasie Chorych (AOK - Allgemeine Ortskrankenkasse) w Sondershausen. Ilość kart: 2. Karty zawierają następujące dane: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, zawód, stan cywilny, numer książeczki pracy, numer paszportu, przynależność do kasy chorych, wynagrodzenie, uwagi dotyczące wykształcenia, rodzaju wykonywanego zajęcia, sprawowania funkcji kierowniczych, data wstąpienia i wystąpienia z kasy, przynależność do Niemieckiej Służby Pracy (RAD - Reichsarbeitsdienst), informacje dotyczące przyczyny wypadku przy pracy z podaniem daty, uwagi, dane dotyczące urlopów - czasu jego trwania, ilości dni, taryfy płac, przebytych chorób i doznanych wypadków z uwzględnieniem jego daty, ilości dni płatnych oraz niepłatnych na skutek choroby lub wypadku.

Opis

Kartoteka szczątkowa w układzie alfabetycznym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania