IPN BU 3300/1

IPN BU 3300/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3300/1
Dawna sygnatura
Opis zawartości
Tytuł

Karty zameldowania polskich robotnic przymusowych z obozu zbiorczego (Gemeinschaftslager) Mühlweg skierowanych do pracy w fabryce Siemens i Halske AG - Aktiengesellschaft (Spółka Akcyjna) w Arnstadt, okręg Turyngia. Ilość kart: 6. Zakres pól obejmuje m.in. takie dane jak: imię i nazwisko (w tym rodowe), data i miejsce urodzenia, stan cywilny, wyznanie, narodowość, funkcja w gospodarstwie domowym, miejsce przybycia, miejsce odjazdu, data przybycia i odjazdu.

Opis

Kartoteka w układzie alfabetycznym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1939
Data końcowa
1945
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania