IPN BU 2983/1

IPN BU 2983/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2983/1
Dawna sygnatura
Opis zawartości
Tytuł

Kartoteka osobowa polskich robotników przymusowych z m. Neuwarmbüchen, pow. Burgdorf, okręg Osthannover. Metraż: 0,03 mb. Zakres pól kartoteki obejmuje dane: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, stan cywilny, numer książeczki pracy, wypłaty.

Opis

Kartoteka w układzie alfabetycznym.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1943
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania