IPN Gd 1084/12

IPN Gd 1084/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1084/12
Opis zawartości
Tytuł

Przekrój, nr 1885 z dnia 24-05-1981 r.

Opis

Numer zawiera artykuły dot. zamachu na papieża Jana Pawła II w dniu 13-05-1981 r., egzemplarz zdekompletowany (s. 1-6)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania