IPN Gd 1086/4

IPN Gd 1086/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1086/4
Opis zawartości
Tytuł

Teksty życzeń imieninowych przekazanych w dniu 04-03-1946 r. kierownikowi IV Okręgu Szkolnego w Lippstadt por. dr Kazimierz Łomniewski przez kierownika Polskiego Ośrodka Szkolnego w Lippstadt, dyrekcję, nauczycieli i uczniów Gimnazjum Kupieckiego i Liceum Handlowego oraz Rocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego w Lippstadt, dyrektora, nauczycieli, uczniów i pracowników administracyjnych Polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lippstadt, kierownictwo i uczniów Kursu Przysposobienia Rolniczego w Lippstadt. Podziękowania przekazane w dniu 25-05-1946 r. kierownikowi IV Okręgu Szkolnego w Lippstadt por. dr Kazimierz Łomniewski przez uczniów Polskiego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Lippstadt, uczniów Gimnazjum i Liceum Handlowego oraz Rocznej Szkoły Przysposobienia Kupieckiego w Lippstadt

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
8
Miejsce przechowywania