IPN Gd 1085/266

IPN Gd 1085/266

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1085/266
Dawna sygnatura
III Kp. 305/75, 1 Ds. 18/75
Sygnatura wytwórcy
1825/5
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe tymczasowo aresztowanego dot. Tadeusz Jan Stencel, imię ojca: Franciszek, ur. 27-12-1955 r., podejrzanego o to, że w dniu 02-01-1975 r. w Gdyni, działając wspólnie z innym mężczyzną zabrał jacht „Topaz” należący do Klubu Żeglarskiego Marynarki Wojennej „Kotwica”, a następnie bez zezwolenia wypłynął tym jachtem na redę portu w Gdyni z zamiarem nielegalnego przekroczenia granicy morskiej PRL i udania się do Szwecji, lecz zamierzonego skutku nie osiągnął, gdyż został zatrzymany przez żołnierzy WOP, tj. pod zarzutem z art. 11 § 1 kodeksu karnego w zw. z art. 288 § 1 kodeksu karnego. Zatrzymany dnia 02-01-1975 r., aresztowany dnia 04-01-1975 r., zwolniony dnia 24-04-1975 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1975
Data końcowa
1975
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania