IPN Gd 1082/15

IPN Gd 1082/15

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1082/15
Opis zawartości
Tytuł

Legitymacja z dnia 19-10-1983 r. poświadczająca odznaczenie pośmiertnie Maria Porzezińska, imię ojca: Aleksander, Warszawskim Krzyżem Powstańczym. Legitymacja z dnia 26-10-1983 r. poświadczająca odznaczenie Irena Porzezińska, imię ojca: Aleksander, Warszawskim Krzyżem Powstańczym

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
12
Miejsce przechowywania