IPN Gd 1084/4

IPN Gd 1084/4

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1084/4
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki prasowe zatytułowane: Zrozumiałem: Odpowiadam za wszystko co najgorsze, stanowiące fragmenty książki: Jacek Kuroń, Kuroń do zupy. Wyznania ministra, Polityka, nr 36 (1792) z dnia 07-09-1991 r.

Opis

Rozdział dot. powstania rządu Tadeusz Mazowiecki

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1991
Data końcowa
1991
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania