IPN Gd 1084/2

IPN Gd 1084/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1084/2
Opis zawartości
Tytuł

Wycinki prasowe zatytułowane: Antoni Rajkiewicz, Ostatni tydzień, Polityka, nr 35 (1739) z dnia 01-09-1990 r.

Opis

Artykuł opisuje strajk sierpniowy z 1980 r. z punktu widzenia strony rządowej

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania