IPN Gd 1064/2

IPN Gd 1064/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1064/2
Opis zawartości
Tytuł

Alternatywne wersje rozdziałów wspomnień Jerzy Lubicz-Oświecimski „Wyrośli z trudów z krwi żołnierzy”: Konspiracja w Turzysku, Konspiracja w Kowlu, W oddziale partyzanckim „Jastrzębia”, W 27-mej Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
83
Miejsce przechowywania