IPN Gd 1043/14

IPN Gd 1043/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1043/14
Opis zawartości
Tytuł

Uchwała egzekutywy Komitetu Dzielnicowego PZPR w Gdańsku-Wrzeszczu dot. szkolenia partyjnego w roku szkolnym 1986-1987. Uchwała XIX Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej Dzielnicowej Organizacji Partyjnej PZPR Gdańsk-Wrzeszcz-Oliwa obradującej w dniu 17-12-1983 r. Uchwała KW PZPR w Gdańsku w sprawie zadań gospodarki morskiej w świetle realizacji Uchwały III Plenum KC PZPR. Uchwały Środowiskowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR Oświaty i Wychowania w Gdańsku-Wrzeszczu z lat 1982-1986

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania