IPN Gd 1043/18

IPN Gd 1043/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1043/18
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły z zebrań oraz listy obecności członków Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR przy Technicznych Szkołach Budownictwa Okrętowego w Gdańsku z 1986 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1986
Data końcowa
1986
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania