IPN BU 3860/3

IPN BU 3860/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3860/3
Opis zawartości
Tytuł

[Album z fotografiami żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych z okresu II wojny światowej]

Opis

Jednostka zawiera czarno-białe odbitki fotografii związanych z formowaniem się Armii Polskiej na Wschodzie. Na zdjęciach przedstawione są m.in.: punkt zborny w Rosji, kraje Bliskiego Wschodu i Włochy, w tym Monte Cassino.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Album, Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Liczba stron
213
Miejsce przechowywania