IPN Gd 1023/25

IPN Gd 1023/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/25
Opis zawartości
Tytuł

Biuletyn Związkowy Zakładowej Komisji Związkowej NSZZ „Solidarność” w WSK-PZL Świdnik, nr 19 z dnia 14-03-1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
22
Miejsce przechowywania