IPN Gd 1023/22

IPN Gd 1023/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/22
Opis zawartości
Tytuł

Solidarność. Informator Regionu Środkowo-Wschodniego w Lublinie, nr 43 z dnia 15-11-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
4
Miejsce przechowywania