IPN Gd 1023/29

IPN Gd 1023/29

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1023/29
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność” w WSK-PZL Świdnik: Grot, nr 60 z dnia 14-10-1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania