IPN Ka 248/4

IPN Ka 248/4

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Record identification
IPN reference number
IPN Ka 248/4
Former reference numbers
001/96/4
Historical reference numbers
9/53
File description
Title

Sprawozdania kwartalne i miesięczne dot. działalności WSG w Katowicach/Stalinogrodzie za okres od października 1952 r. do listopada 1953 r.

Abstract

Teczka zawiera m.in. zestawienia statystyczne; analizy stanu przestępczości w jednostkach objętych nadzorem WSG w Katowicach/Stalinogrodzie, m.in. w batalionach pracy Zastępczej Służby Wojskowej

Dates
Starting date
1953
Closing date
1953
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
61