IPN Rz 592/2

IPN Rz 592/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 592/2
Opis zawartości
Tytuł

Cyfrowe kopie dokumentów i odznaczeń ze zbioru Jana Nycza (1913–1992), urzędnika skarbowego, podporucznika rezerwy w kampanii wrześniowej 1939 r., dowódcy plutonu ZWZ-AK na terenie Soniny i Wysokiej w placówce AK Łańcut.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1