IPN Ld 658/77 t. 2

IPN Ld 658/77 t. 2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/77 t. 2
Opis zawartości
Tytuł

Kazania o. Stefana Miecznikowskiego dot. Wydarzeń Grudnia 1970 r. Część 2

Opis

Nagranie audio, czas trwania 60 minut.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Taśma magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania