IPN Gd 1163/37

IPN Gd 1163/37

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1163/37
Opis zawartości
Tytuł

Oświadczenia Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 16-09-1980 r. w sprawie podwyżek płac oraz w sprawie uchwały Rady Państwa z dnia 13-09-1980 r., dotyczącej rejestracji nowopowstających związków zawodowych. Oświadczenie Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Gdańsku z dnia 17-09-1980 r. w sprawie nagonki władz na „Solidarność”

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania