IPN BU 4111/32

IPN BU 4111/32

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4111/32
Opis zawartości
Tytuł

Medal pamiątkowy „Bohaterom Powstania Warszawskiego 1944” z lat 80. XX w.

Opis

Emitent: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstania Warszawskiego. Projekt: Stanisław Sikora. Wykonawca: Mennica Państwowa Ø 70mm.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania