IPN Gd 1090/12

IPN Gd 1090/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1090/12
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta magnetofonowa z odczytywaniem postulatów strajkowych, z wystąpieniami w związku z zakończeniem strajku w dniu 31-08-1980 r. w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku

Opis

Zapis monofoniczny. Pierwsza strona kasety: odczytywanie i podpisywanie postulatów strajkowych od punktu 9 do 21. (do 26min.53sek.). Druga strona kasety: przekazywanie strajkującym w Stoczni Gdańskiej informacji o planowanym podpisaniu końcowego porozumienia z rządem i zakończeniu strajku (do 7min.44sek.); odczytanie listu napisanego przez MKS w Gdańsku do prymasa Polski (7min.45sek. do 8min.21sek.); odczytanie listu napisanego przez MKS w Gdańsku do papieża (od 8min.22sek. do 8min.54sek.); odczytanie listu napisanego przez robotników ze Sztokholmu do MKS w Gdańsku (od 8min.55sek. do 11min.10sek.); przemówienie w języku francuskim z tłumaczeniem na język polski dot. wsparcia dla strajkujących robotników (od 11min.11sek. do 17min.59sek.); oświadczenie wicepremiera Jagielskiego w sprawie bezpieczeństwa dla strajkujących i zwolnienia osób zatrzymanych w związku z pomocą udzieloną strajkującym (od 18min. do 21min.25sek.); rozmowy dot. kwestii technicznych związanych z podpisaniem porozumień (od 21min.26sek. do 22min.35sek.); oświadczenie Lecha Wałęsy w sprawie zakończenia strajku (od 22min.37sek. do 26min.15sek.); odśpiewanie hymnu (od 26min.30sek. do 27min.15sek.); podsumowanie rozmów i podpisanego porozumienia między delegacją rządową, a MKS (od 27min.22 do 31min.25sek.)

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania