IPN Gd 164/59

IPN Gd 164/59

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Subseries
Sm.
Record identification
IPN reference number
IPN Gd 164/59
Former reference numbers
Żo.Un. 2/00, Cs.Un. 1/00, Pn. 7/57/II
Historical reference numbers
Sm. 101/52
File description
Title

Akta dotyczące odtworzenia akt w sprawie karnej Sądu Marynarki Wojennej w Gdyni, sygn. Sm. 101/52, prowadzonej przeciwko: Jerzy Nigot, imię ojca: Władysław, ur. 22-05-1929 r., Mirosław Sobczyński, imię ojca: Adam, ur. 15-11-1928 r., oskarżonym o to, że jesienią 1950 r. na niszczycielu ORP „Błyskawica” w Gdyni (Jednostka Wojskowa nr 5512) założyli związek, który miał na celu opanowanie przy pomocy broni palnej okrętu i dokonanie na nim nielegalnego przedostania się do Wielkiej Brytanii, przy czym kierowali tym związkiem do listopada 1951 r., tj. o czyn z art. 14 § 1 i 2 w zw. z art. 15 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; prowadzonej ponadto przeciwko: Leopold Szuba, imię ojca: Józef, ur. 19-02-1930 r., oskarżonemu o to, że w okresie od września 1950 r. do listopada 1951 r. pełnił funkcje kierownicze w związku założonym na niszczycielu ORP „Błyskawica”, które polegały na opracowaniu dokładnego planu opanowania okrętu i braniu udziału w zebraniach całego kierownictwa, tj. o czyn z art. 14 § 1 i 2 w zw. z art. 15 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa; prowadzonej ponadto przeciwko: Lucjan Grodzki, imię ojca: Jan, ur. 31-05-1929 r., Marian Malarz, imię ojca: Franciszek, ur. 20-02-1931 r., Stanisław Blewąska, imię ojca: Józef, ur. 04-04-1931 r., Marian Dworski, imię ojca: Marcin, ur. 18-06-1930 r., Tadeusz Bielecki, imię ojca: Mikołaj, ur. 08-08-1929 r., Stanisław Janus, imię ojca: Ignacy, ur. 01-12-1928 r., oskarżonym o to, że należeli do związku założonego na niszczycielu ORP „Błyskawica”: Lucjan Grodzki, Marian Malarz, Stanisław Blewąska i Stanisław Janus w okresie od marca 1951 r. do listopada 1951 r., zaś Marian Dworski i Tadeusz Bielecki w okresie od kwietnia 1951 r. do listopada 1951 r., tj. o czyn z art. 14 § 1 w zw. z art. 15 § 1 i 2 Dekretu z dnia 13-06-1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa

Dates
Anteriora
1952
Starting date
2000
Closing date
2000
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
62