IPN Gd 1090/2

IPN Gd 1090/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1090/2
Opis zawartości
Tytuł

Kaseta magnetofonowa z nagraniem mszy świętej odprawionej w dniu 26-08-1980 r. na terenie Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku

Opis

Zapis monofoniczny. Na pierwszej i drugiej stronie kasety: msza święta

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1980
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania