IPN Bi 399/3

IPN Bi 399/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 399/3
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór kart pocztowych z serii "Śląsk Zaolziański/Zaolzański wraca do Polski. Historyczne dni/dnie 2-11 października 1938 r."

Opis

Zbiór obejmuje 15 sztuk kart pocztowych wydanych nakładem Towarzystwa "Ruch" S.A. w Warszawie. Fot. Express Poranny. Karty posiadają numery 1-4, 6, 8-10, 12, 13, 15, 18-20, 21-Bogumin

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1938
Data końcowa
1938
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Karta pocztowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
34