IPN Bi 250/2

IPN Bi 250/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 250/2
Opis zawartości
Tytuł

Materiały AK. Notatnik zawierający wypisy z różnych materiałów archiwalnych, korespondencja Aliny Wiślickiej. Fotokopie wspomnień, gazetek podziemnych, rozkazów, ankiety uczestnika konspiracji i walki Okręgu Białystok Armii Krajowej w latach 1939-1944 dot. Trejnowski Wacław, Wowak Józef

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1943
Data końcowa
1967
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
187