IPN Rz 247/2

IPN Rz 247/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 247/2
Opis zawartości
Tytuł

1478 dni Nowej Huty. Kalendarium wydarzeń nowohuckich 13 XII 1981-31 X 1985, Nowa Huta 1986 oraz plakaty i ulotki.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1985
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Druk zwarty, Plakat

Liczba tomów
1