IPN Rz 189/17

IPN Rz 189/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 189/17
Opis zawartości
Tytuł

Książka rozkazów dziennych.

Opis

Książka prowadzona od 04-04-1953 r. do 28-06-1955 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1953
Data końcowa
1955
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1