IPN Gd 738/1

IPN Gd 738/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 738/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotokopia wycinków prasowych z 1949 r. dotycząca wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z 1949 r. skazującego członków Ośrodka Mobilizacyjnego Okręgu Wileńskiego AK: Jerzy Łoziński, Witold Milwid, Władysław Subortowicz

Opis

Jeden z wycinków prasowych pochodzi z czasopisma: Gazeta Pomorska. Organ KW PZPR w Bydgoszczy, nr 243 (257) z dnia 04-09-1949 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1949
Data końcowa
1949
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Wycinki z prasy, Fotokopia dokumentacji aktowej

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania