IPN Ld 0106/18

IPN Ld 0106/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 0106/18
Dawna sygnatura
149/2
Sygnatura wytwórcy
49/84
Opis zawartości
Tytuł

Protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Komitetu Obrony w Łodzi za lipiec-grudzień 1984 z załącznikami

Opis

Dot. m.in.: oceny sytuacji polityczno-społecznej i ekonomicznej oraz zagrożeń na terenie woj. łódzkiego, zadań związanych z ochroną zabytków kultury i sztuki na terenie woj. łódzkiego, oceny funkcjonowania nowych struktur organizacyjnych w organach administracji państwowej stopnia podstawowego i wojewódzkiego. Zał. ocena realizacji zadań związanych z potrzebą natychmiastowego uzupełnienia sił zbrojnych przez organ administracji państwowej, informacje dot. podstawowych kierunków działania w zakresie ochrony środowiska w woj. łódzkim, informacja o realizacji zadań obronnych na terenie Pabianic za 1983 r., analiza zjawisk patologii społecznej oraz zakres skuteczności walki z powyższymi problemami.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania