IPN Ld 7/37

IPN Ld 7/37

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 7/37
Dawna sygnatura
2/7
Opis zawartości
Tytuł

Rejestr alfabetyczny więźniów karnych i śledczych za luty 1945-grudzień 1946

Opis

Rejestr zawiera rubryki: "Data przybycia", "Imię i nazwisko", "Kategoria więźnia", "Data ubycia", "Uwagi". Zał.: pismo naczelnika Wydziału Więziennictwa WUBP w Łodzi do naczelnika Więzienia nr I w Łodzi w sprawie raportu statystycznego z 1953 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1953
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania