IPN Gd 1091/17

IPN Gd 1091/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1091/17
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo bezdebitowe NSZZ „Solidarność”: Biuletyn Elbląski, nr 12-13 z dnia 26-10-1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1988
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
6
Miejsce przechowywania