IPN BU 2857/5

IPN BU 2857/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 2857/5
Opis zawartości
Tytuł

Pismo Prokuratury we Lwowie zawierające wypis z akt śledztwa prowadzonego przez NKWD przeciwko Eugeniusz Kortianka, imię ojca: Władysław, ur. 25-03-1909 r. we Lwowie - kserokopia.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1999
Data końcowa
1999
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
1
Miejsce przechowywania