IPN Ld 658/3

IPN Ld 658/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 658/3
Opis zawartości
Tytuł

"Solidarność Ziemi Łódzkiej" 1980, nr 7, 11; 1981, nr 1, 9, 14, 18

Opis

Nr 1/1981 - 2 egz.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1980
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania